Pripravujeme " zelený " geocaching

16.05.2015 14:48

Geo znamená zem a cache znamená skrýša. Geocaching môžeme charakterizovať ako hľadanie skrýš , v ktorých môžu byť ukryté rôzne zaujímavé predmety , "poklady" , informácie a pod.  Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na nevšedných  zaujímavých miestach, v našom prípade na území Belianskych Tatier .

Naše " zelené skrýše" budú ukrývať bohaté a zaujímavé informácie, ale aj predmety, pomocou ktorých deti poznávajú tajomstvá prírody, históriu územia . Hľadanie má mnoho aspektov , ekologický, biologický, historický , avšak nebude chýbať ani strašidelná, či mysteriózna zápletka v súvislosti s hľadaním skrýše. Samozrejme mladí " zelený" geocacheri budú neustále v prírode a v pohybe .  Naše skrýše môžu objaviť len naši žiaci .

Na každú skrýšu sa pripravíme vopred. Pri hľadaní nesmieme porušiť nič , čo by znamenalo narušenie životného prostredia , či ekologických vzťahov.

Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník  a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby skrýša ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov- žiakov . Môžeme im tu zanechať odkaz.

 

Našim ihriskom sú ....... Belianske Tatry .