Pripravujeme historický modul ŠVP.

02.07.2018 16:00

Naším hlavným poslaním je zábavnou formou naučiť deti a mládež poznávať naše vzácne hrady, ich pamiatky a pritom im vybudovať vzťah k poznávaniu hradov či histórie, ako aj prírodného prostredia , v ktorom sa nachádzajú.

Spoznajte s nami 3 úžasné hrady a oblasť Tatier, Spiša a Pienin.

Bude to úžasná vlastivedná expedícia zameraná na spoznanie jednej oblasti nášho unikátneho Slovenska.

Samozrejme ekologický aspekt nebude chýbať!