Naši lektori

Ing. Katarína Horská, krajinný ekológ , biológ, pedagóg 
 
Som absolventkou fakulty  Ekológie a environmentalistiky so zameraním na krajinnú ekológiu - krajinné plánovanie a tvorbu krajiny . Túto odbornosť som si rozširila o štúdium biológie a environmentálnej výchovy na PF UPJŠ v Košiciach .Pôsobila som ako   koordinátor ekologickej  environmantálnej výchovy  a koordinátor projektu Zelená škola .
Vydáme sa spolu na putovanie po krajine , poznávanie obyčajných , ale aj zvláštnych vecí okolo nás . Načerpáme energiu z krásnych panorám Belianskych Tatier .
Google + profil 
 
 
 
 
Ing.Milan Tomaškovič , horský sprievodca a záchranár
 
V roku 1989 som ukončil  Vysokú škola lesnícku a drevársku  so zameraním na odbor ochrana prírody a krajiny.
Pôsobím ako profesionálny horský záchranár vo Vysokých Tatrách, lavínový špecialista . Som taktiež horský sprievodca UIMLA , člen a zároveň predseda slovenskej asociácie horských sprievodcov.
Mojimi záľubami sú  príroda, hory,horolezectvo,skialpinizmus.
V rámci predáškovej činnosti sa venujem činnosti horskej záchrannej služby a  náuke o správaní sa v horách  . V rámci praktickej činnosti sa venujem sprevádzaniu  skupín a jednotlivcov v horskom a vysokohorskom prostredí  ,ukážkam a výcviku základom lezenia , lavínovým kurzom , ukážkam záchrannej činnosti , zdravovede a prvej pomoci v horách .
 

 

 

 PaedDr. Alica Kundlová, pedagóg , učiteľ 1.st. ZŠ a učiteľ ZUŠ 

     Pôsobím ako učiteľka 1. stupňa  základnej školy a taktiež ako učiteľka Základnej umeleckej školy kde vyučujem hru na klavír . 

Milujem deti  a prírodu, hlavne kvety. Aktívne sa so žiakmi venujeme ochrane prírody predovšetkým pomocou  tvorivých  dielní,triedenia  odpadu , kŕmením lesnej zveri , čistením nášho okolia , alebo šetrením energie . 

Zameriame sa spolu  na druhotné spracovanie odpadu, najmä plastov, kartónov a zvyškov papierov a výkresov. Uprednostníme  prácu s prírodninami a vyrobíme si   hračky,  dekoratívne mozaiky a učebné pomôcky.

 Taktiež som špecialista na komunitné cvičenia pre všetky vekové kategórie  . Teším sa na vás !

 

 

Peter Zimmermann , lesný pedagóg 
 
Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.
Je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode - v lese.
Svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti a životnom prostredí, jeho ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji.
Je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.
 
https://www.lesnapedagogika.sk/sk/clanok.php?content=82
 
 
Mgr.Zuzana Kriššáková , špeciálny pedagóg 
 
Pracujem v ZZ Šrobárov ústav Dolný Smokovec ako somatopéd a psychopéd . 
Moja práca je zameraná na aktivity s deťmi   s respiračným ochorením a astmatikov . Okrem iných aktivít a hier v prírode sa spolu zameriame  na relaxačné cvičenia v prírode  a pohybové aktivity na správne držanie tela .
 
 

Mgr.Jakub Tomaškovič, odbor vysokohorská biológia , horský sprievodca s veľkým záujmom o geológiu

 Karin Puškášová

Som študentkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študujem v odbore pedagogika. O prácu s deťmi a mládežou sa zaujímam už od môjho stredoškolského obdobia. Táto práca je pre mňa stále zaujímavou a prínosnou v mnohých smeroch. Práca animátorky má pre mňa nielen osobný prínos, ale aj profesijný v oblasti môjho štúdia, kde využívam poznatky z praxe práce animátorky. Baví ma pracovať s deťmi a mládežou, ale tiež aj poznávať ich rôznorodosť či nadšenie pre maličkosti. K tejto práci som sa dostala prirodzene a tak sa ju aj snažím vykonávať. Prostredníctvom animácií sa snažím viesť deti k lepšiemu sebapoznaniu, samostatnosti a tvorivosti. Svoju kreativitu veľmi rada rozvíjam pri práci s deťmi.


Deti hodnotili ŠVP rodičom veľmi veľmi nadšene :) Výnikajúci team ľudí,ktorých deti neotravujú,ale dobíjajú ich energiou...veľká vďaka za všetko :)     Hanesová